Քերականություն

1)
Հանապազորդ- հանապազօրյա- ամանոր- պնդօղակ- օրըստօրե- նախօրոք- ամենօրյա- բախտորոշ- գիշերուզօր- ապօրինի- հոգուդ- մեղմորեն

2)
1- հեվիհեվ- հևիհեվ
2- արեվառ- արևվառ
3- սեթեվեթանք- սեթևեթանք
4-հոգևարք- հոգեվարք

3)
Գոտևորել- ուղևորել- բեևեռել- գերեվարել- դեղեվել- ոգևորել- ոսկեվորել- արժևորել- սեթևեթել- կարևորել

4)
անէ, երբևիցե,մանրէ,վայրէջք,լայնէկիան,առօրեական, անէական,այժմեական,ինչևէ,գոմեշ

5)
թագավորօծություն, խաղաղօվկիանոսյան, հօգուտ, զորօրինակ, զօրհանապազ, դաշնօրոր, ամանորյա, ամենօրյա, անրակոսկր, բնօգտագործում

6)
ՄՕԿ, ՆԱՏՕ, ՅՈւՆԵՍԿՕ, ՅՈւՆԻԴՕ, ՀՕՖ, ԲՈՀ, ՀՕԿ, ՌՈ, ՔՕ, ՕԵԿ

7)
ՀԱՕԿ, ՀՕՄ, ՌՈ, ՀՕՖ, ԲՈՀ, ՄՕԿ, ԱՕԿ, ՀՕԽ, ՔԴՕ, ՉԹՕ

8)
Գիշերօթևան, հանապազօրյա, հանապազորդ, երկարօրյա, առօրյա, լրիվօրյա, տնօրհնեք, ինքնօքսիդացում, դահուկորդ, նեղօձիք

9)
Նետընկեց, խոյընթաց, քարընկեց, գորտնկիթ, գահընկեց, ակնդիր, առնչվել, առընթեր, չփփոց, աննչացք

10)
Արհամարհանք, ամպհովանի, խոնարհում, բարեշնոր, ապաշխարանք, արհավիրք, ընդամենը, ընդհանուր, մանադազգահ, հեթեթալ

11)
Ժպիրհ, արհամարհանք, ընդհատել, տարաշխարհիկ, հայհոյանք, շնորհք, խոնարհվել, հեղեղուկ, հեղեղատ, հայթայթել

12)
Թամբ, բամբակ, Սերոբ, պղնփակոփ, իրավամբ, խափշիկ, թմբլիկ, քերովբե, խաբկանք, խարխափել

13)
Գաբրիել, արբշիռ, թրմփալ, թմբկահար, Հայարփի, հարբած, Հռիփսիմե, հարածուփ, հապշտապ, համփշտակել,

14)
Դողէրոցք, այրուցք, դաջվածք, ճրագալույց, անդամալույծ, տխեղծ, վեհապանծ, ձվածեղ, մտածություն, շղթայապուրծ

15)
Դժոխք, թուխս, Ջավախք, աղտեղություն, նախշազարդ, երկնամուխ, փայծաղ, սպանախ, ճողփյուն, ախտորոշել, գաղտագողի, տախտակ

16)
Ակնակապիչ, աղճատել, աջհամբույր, կոճկել, պճնանք, թրջել, քուրջ, փարչ, խոճկոր, ուռճանալ, միջև, զոքանչ

17)
Ոսկեպախուր-, սերուցք, վրձին, տապահեղձ, տրցակ, ցնծալ, ցնցել, ցնցուղ, ուրց, փայծաղ, փղձկալ, քուրձ

18)
Անհարկի, տաղտուկ, տաքդեղ, վարկաբեկել, ֆրակ, ռեքվիեմ, սևա-նած, ստուգարք, սրտխառնուք, ճ-վածք, ճա-ճ-ել, վարակ

19)
Բարվոք, գոգնոց, գոգավոր, ջրապապակ, նորոգել, հոգս, հավաքել, հոգնաբեկ, ոգելից, ոռոգել, Մարգար, հովվերգություն

20)
Երեսուն, ոսկոր, պայտար, ժխոր, անախորժ, սարսռալ, փռփռալ, կռճիկ, բրոնզ, փռթկացնել, մառախուղ, ուղղափառ

21)
Ամբարտավան, անբիծ, վերամբարձ, Դուշանբե, ամբարիշտ, բամբասանք, բամբիշ, սիմֆոնիա, անբասիր, բմբուլ, սուսամբար, ամբիոն:

22)
Անբասիր, ամբար, ամպրոպածին, ամբրոս, անպայման, ամբաստանել, անպաճույճ, անփութորեն, ամբարտավան, բանբեր, պոչամբար:

23)
Բամփել, գամվել, ընդոստ, համբերել, թմբուկ, շամփուր, շիմպանզե, շամբուտ, սինֆոնիկ, սուսամբար, Սանվել, փամփուշտ:

24)
1) որդնել, ջարդուխուրդ, Սեդրակ, Վարդիթեր
2) վրդովել, նյարդային, նշդարենի, հարդարել
3) հորդառատ, հաշմանդամ, երդիկ, երդում
4) զարդարանք, զարտուղի, ընդ-արմանալ, լյարդ
5) դրդապատճառ, Նվարդ, Զվարդ, Վրթանես
6) բրդուճ, արդուկ, արդար, գրտնակ

1,2,3,ճիշտ են:

25)
1) խավիծ, խցկել, ծածկոց, կատարածու
2) կեցվածք, հեծկլտալ, մազապուրծ, ործկալ
3) սիգապանծ, վերծանել, տաղասաց, փայծաղ
4) ցնծալ, տախտակամած, կուրծք, նվագածություն
5) ակնածանք, անդամալույծ, գլուխկոնծի, անեծք
6) ասացվածք, լվացք, թխվածք, դարձվածք

2,4,5 ճիշտ են:

26)
1) նշտար, ոմնախորշ, պատշգամբ, ճշգրիտ
2) հուժկու, նաժիշտ, խոշոր, երաշտահավ
3) դշխուհի, խորշակ, պագշոտ, գուշակ
4) անախորժ, նշդարենի, բշտիկ, նշխար

1,3ճիշտեն:

27)
ուղղաբերձ, խորաքնին, բազմատար, անդորրագիր, ուղեգիծ, ընդարմանալ, գործուղել, հովվերգություն, իննամյա, կեղծամ, կիլովատ, ձյունամրրիկ:

28)
1)տզզալ, կյանք, ծաղկափթիթ, լուսատտիկ
2)ուղղամիտ, ծառուղի, աբբահայր, ընդդիմանալ
3)Հելլադա, Աքիլլես, Հոլանդիա, Վիեննա
4)ֆիննական, խռռալ, հովվերգություն, բալլադ
5)իննսունական, բուդդայական, բնօրրան, մրրկահավ
6)ճռճռալ, միատարր, վշտալլուկ, այբենական
29)
Տարրաբանություն, տարանջատել, տարրալույծ, տարրական, տարակարգ, տարրույթ, տարրաձայնել, տարակենտրոն, տարարմատ, տարրազատել, տարնմանում, տարա:

30)
Բնօրրան, ֆինացի, օրրերգ, ռասայական, մասսայական, պասիվ, հելլենիզմ, հո-ուհի, միատարր, Մի-ուրի, կե-ե, անդորագիր:

31)
Արբշիռ, փախչել, հորձանուտ, արհամարհել, տարորոշել, ավելորդ, քսուք, ժայթքել, ճմռթել ջրահեղձ, սրդտդողել, եղևնուտ:

32)
Իջվածք, թորվածք, թխվածք, թերմացք, նստվածք, բեկվածք, ընդելուզվածք, խարտվածք, հայացք, լվացք:

33)
Խուզվածք, ծալվածք, հաղճաղյուս?, հակօրեն, հակվածք, հեթեթալ, իջանցք, ժայռափլվածք, այրվածք, պատմվածք:

34)
Ախալուղ, գազամուղ, երկնամուխ, խորամուխ, բոցամուղ, նավթամուղ, ջրմուղ, հացթուխ, մալուխ, հորդաբուխ:

35)
Գիրթ, գորտ, դիրտ, բարեկիրթ, զարդ, զվարթ, մերթ, մորթի, հորդ, փերթ, բիրտ, հերթ:

36)
Փախչել, զեղչել, զղջալ, զիջել, թաղկել, գաղջ, եղջերու, ընչանցք, զոքանչ, կիսափուտ:

37)
Արտույտ, ահասարսուռ, ծարավ, ճմռթել, քարշակ, զմուռս, արագիլ, արծիվ, արջենի, մազապուրծ, կինճ, վիժանուտ:

38)
Բահրեյնի, Ջուղայեցի, երեկոյան, Սոմալիում, վերարկույով, Չիբուխլույում, աղյուսակ, սյունակ, պայուսակ, ՕՖելիայի:

39)
Սառնամած, լացակումած, մթամած, տախտակամած, հասարակած, սոխառած, սուսյաց, ընդդիմակաց, հայատյաց, հարված, ամպամած, մթագնաց:

40)
Սպանախ, բամիա, բողկ, աղցան, սուսամբար, սիբեխ, կուլիչ, ակրատ, հաղարջ, բաղարջ, բրդուճ, եղինջ: