Նախաքննական նյութեր պատմություն

ԹԵՄԱ 1. Հայկական լեռնաշխարհ Եզերող լեռնաշղթաները` Արևելապոնտական լեռներ, (հյուսիս-արևմուտք), Կովասյան լեռնաշղթա (հյուսիս), հայկական Տավրոս (հարավ), հայկական պար (կենտրոն): Բարձր լեռները` մեծ մասիս (5165մ), Սիփան (4434մ), Արագած (4096), փոքր մասիս (3925մ), կապուտ ջուղ (3906մ): հարևան տարածքները` Իրանական սարահարթ (հվ արևելք), փոքրասիական բարձրավանդակ (արևմուտք), միջագետք (հարավ), կուռ գետ և կովկաս (հս): Գետեր` Կուր, Արաքս — Կասպից ծով Եփրատ, Տիգրիս — Պարսից ծոց Ճորոխ — Սև ծով Լճեր` Ուրմիա լիճ — կապուտան ծով Վանա լիճ — Բզնունյաց ծով (Ախթամար, Լիմ, Կտուց, Արտեր) Սևանալիճ — Գեղամածով Վարչական բաժանում` Մեծ հայք — 311.000 կմ^2 նահանգները` Գուգարք, Ուտիք, Փայտակարան, Արցախ, Սյունիք, Վասպուրական (37 գավառ), Այրարատ (20 գավառ), Պարսկահայք, Կորճայք, Մոկք, Աղձնիք, Տուրուբերան, Ծոփք, Բարձր Հայք, Տայք փոքր հայք (80.000 կմ^2) ՀՀ (29,8 հազար կմ^2) -Սյունիք, Այրարատ, Գուգարք, Ուտիք ԼՂՀ — (12,5 հազար կմ^2) — Սյունիք, Արցախ, Ուտիք

Продолжить чтение «Նախաքննական նյութեր պատմություն»